CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Unikátní projekt superspecializované zdravotní péče

Unikátní projekt superspecializované zdravotní péče

Unikátní projekt superspecializované zdravotní péče

Unikátní projekt superspecializované zdravotní péče

       

Společnost ČAD Česká aliance pro dialýzu ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé (HL) připravila unikátní společný projekt - zřízení Hamzova dialyzačního centra v areálu HL, s cílem poskytování speciální rehabilitační péče dialyzovaným pacientům.